Felip Graugés i Camprodon

Poeta, Periodista

L'Estany, 1889 - Barcelona, 1973

Tots els autors