Jaume Cabré i Fabré

Escriptor

Barcelona, 1947

Tots els autors