Jaume Collell i Bancells

Escriptor, Eclesiàstic

Vic, 1846, 1932

Tots els autors