Pere Gimferrer i Torrens

Escriptor, Traductor, Crític literari

Barcelona, 1945

Tots els autors