Ramon Gomis i de Barbarà

Sobre l'autor

Reus, 1946

Tots els autors