Ramon Violant i Simorra

Sarroca de Bellera, 1903 - Barcelona, 1956

Tots els autors