August Bover i Font

Sobre l'autor

Barcelona, 1949

Tots els autors