Josep Pla vist de prop

Editorial Pòrtic - 1972 - Barcelona

Un fet essencial. La gran amistat dels nostres...

Autor: Josep Martinell Bruguera

Un fet essencial. La gran amistat dels nostres personatges té relació força directa amb l'establiment de menjars i begudes que havia obert al carrer de la Tarongeta l'amic Miquel Reig. Aquest establiment va ser l'últim lloc de caràcter que va tenir Palafrugell. El recordem com si encara existís. La tradició de fer ressopó encara no s'havia perdut del tot i el turisme estranger a causa de la guerra era inexistent. Era l'època dels molinets d'arròs, del contraban i dels jocs prohibits. Un període de mercat negre, de mercadeig cons-tant, en fi, de picaresca. En Salvi Embustero s'hi trobava com el peix a l'aigua. Quan en Miquel va tancar per posar el restaurant en el lloc que té actualment, les circumstàncies ja havien canviat. Les estructures socials de la vila s'anaven autodestruint per diluir-se en la mediocritat progressiva, confortable i conformada.

Quan es trobava a Palafrugell, Josep Pla solia anar a sopar a can Miquel una mica tard i d'una manera freqüent hi coincidia amb en Salvi. La simpatia mútua era visible; en Salvi tenia per l'escriptor una admiració secreta. Quan sopaven junts, en Salvi extremava l'agudesa en el parlar i en Pla es feia un tip de riure. Això va durar potser quatre o cinc anys. Les dates són imprecises perquè les estades de l'escriptor a la vila eren intermitents, ja que passava temporades a l'Escala o a Cadaqués.