Laus Catalonia

Parsifal Edicions - 1989 - Barcelona

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Fornícula de la Mare de Déu de la Pera (Girona)

Mare de Déu de la Pera

 

Ales de rosa vetllen el teu front

que el pensament dels àngels il·lumina,

Verge serena de la pau divina:

quin somrís immortal en Tu es difon?

 

Lluny de les bregues i brogits del món,

Girona en el teu Cor, dòcil, hi afina

el cant dels segles, mentre una llatina

febre incendia el cap al tard pregon.

 

Tot ascendint la vella graonada

veig l'ombra de la Seu que, ara, t'acull

maternalment, amb mística abraçada.

 

I en el silenci de la meva cambra

el teu record és de tendrors curull,

car irisa la Mort amb nimbes d'ambre.

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Catedral, interior (Girona)

La catedral

 

Dins la nau de la fàbrica sagrada

el silenci és august. Han emmudit

els versicles del bíblic rei David

i, a l'ara, la Bondat hi és consagrada.

 

Sots l'equilibri de l'esvelta arcada

l'arquitectura gòtica ha florit

en un petit miracle. I un oblit

terrenal pensa l'ànima enyorada.

 

La pau hieràtica del Crist convida

a un pregon sol·liloqui amb nostra vida,

i creu l'artista, en resplendir el Graal

 

al clar del sol, oir aquella veu pia

que en l'Elevació, cada nou dia,

dicta l'esperit Sant a Parsifal.

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Tapís de la Creació (Girona)

Tapís de la Creació

Basílica de Girona


Aquest tapís de la Creació

a l'època medieval transporta

i ens infon una impressió tan forta

que els segles esvaïts reben vivor.

 

¿Quin ignorat artífex brodador

t'afaiçonà, deixant l'ànima absorta,

que en forma de coloma se'ns emporta

l'Esperit Sant pel cèltic horitzó?

 

La grandesa del cosmos hi és palesa.

Els vents commouen la Naturalesa

i entre els àngels hi ha l'alta visió

 

d'Adam i Eva unint-se a les estrelles

de llum immarcescible i, en mig d'elles,

la benedicció del Salvador.

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Pont de Sant Agustí (Girona)

L'Onyar

 

Tu furtares la lluna en una nit

d'hivern, riu de Girona. Oh malefici!

El silenci de l'urbs et fou propici

i eres talment dins la foscor engolit.

 

La lluna va morir en ton propi llit

com un anyell menat al sacrifici.

Del cel nocturn s'obria un orifici

que traspuava sang de l'infinit.

 

Robador fluvial del sacre argent

d'una nit de hieràtics sortilegis,

¿quina ira precipita ton corrent

 

que sembla que en les ombres et rabegis

i dins el clos de la ciutat silent

degenern en roncs els teus arpegis?

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Sant Feliu. Entrada principal (Girona)

L'ex-col·legiata de Sant Feliu

 

Del romànic al gòtic, quin encís!

Transició perfecta en harmonia

amb els carreus i els arcs on l'art floria

per la virtut d'un eternal somrís.

 

Perquè la pau divina et beneís,

oh temple!, una suau policromia

de llum junyeix la teva poesia

a l'ombra episcopal de Sant Narcís.

 

El teu cloquer, com brau merlet, vigila

la Girona abaltida en la tranquil·la

vetustat de sa glòria ducal,

 

i és, tanmateix, la teva arrel tan fonda

que el campaneig ton ànima deixonda

amb una ressonància orquestral.

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Capella de Sant Narcís (Girona)

Sant Narcís

 

L'albada cristiana, cada jorn

renova ta mitrada vestimenta

i la transforma amb púrpura cruenta

mentre es retalla el pirinenc contorn.

 

I Tu, Narcís, des del beat sojorn

de la Girona augusta i somnolenta,

veus ascendir com una flama, lenta,

la flor del paradís, en alt retorn.

 

Ton bàcul devé etern, car fou mentor

de generacions inoblidables

i encara el veig avui tremir a l'horror

 

del teu martiri: ¡ai, la palma en santedat

defensora dels temples venerables

que l'essència són de la Ciutat!

Autor: Josep Tharrats i Vilà
Indret: Sant Pere de Galligants. Claustre (Girona)

Claustre de Sant Pere de Galligants

 

El gran xiprer del claustre, a l'agonia

de la tarda autumnal, es vesteix d'or.

Un silenci d'humana poesia

devé per l'ànima un sagrat tresor.

 

Oh encís dels arcs romànics! ¿Qui diria

que en la vostra penombra, tota amor,

viu una secular filosofia

incorruptible com el sicomor?

 

Claustre en ton petri somni tan sensible!

T'estima l'eura generosa, unible,

dementre el jorn en ton xiprer declina,

 

com si una urna de pau buidés, encara,

tot el misteri de la tarda clara

damunt l'incendi de la llum divina.