Les Balears. Descrites per la paraula i la imatge. Volum cinquè.

Primera part. Mallorca III

Grup Serra - 2002 - Palma

Són interessants els túmuls...

Autor: Lluís Salvador d' Austria Toscana

Són interessants els túmuls, talaiots o clapers de gegant, com s'anomenen a Mallorca, que hi ha prop d'Artà; els més conservats són els de ses Païsses, de don Pere Font dels Olors, situats molt prop d'Artà al sud del poble, a l'ombra d'alzines sempre verdes. Allà es conserva encara un tancat circular com una murada feta de grans roques, amb una entrada formada per tres grans pedres. L'obertura fa quasi 1 metre d'alçada i 1metre d'amplada; cap a l'interior està tapada de terra. La murada discorre fent un cercle al voltant d'alzines molt velles; de la part interior a l'exterior fa 3 metres de gruix. A la banda de sud-est hi ha un altre portal, amb un brancal a cada banda format per grans pedres. A l'interior hi ha una espècie e petita cambra, formada per pedres col·locades horitzontalment, amb dues obertures, i al fons es poden veure fragments d'ossos. L'entrada, que mostra la nostra xilografia, fa 130 centímetres d'ample i 180 centímetres d'alt, les obertures laterals interiors són de 60 centímetres. El trespol de la cambra està empedrat. A l'esquerra hi ha pedres més grans, gairebé de l'alçada de dos homes, una damunt l'altra; actualment aquest espai s'empra com a corral de porcs.