Totes les obres IV

Edicions Proa - 2006 - Barcelona

A Sant Francisco de Borja, Virrei de Catalunya

Autor: Jacint Verdaguer i Santaló

A Sant Francisco de Borja, Virrei de Catalunya

 

Pinguis est panis Christi et

prcebebit delitias regibus.

 

AD LAUDES

 

Oh! virrei de Catalunya,

qui no volíeu per vós

los diamants i les perles,

sinó per son Criador,

per enjoiar sa custòdia,

que és lo trono de sa cort,

dieu si l'Eucaristia

és una llum o una flor.

 

Quan vivíeu en la terra

l'endevinàveu pertot,

tant si era encesa la llàntia

com si l'altar era fosc,

com si l'Hòstia era perduda

d'algun temple en l'enderroc:

vós giràveu al Santíssim,

com fa la brúixola al nord.

La Sagrada Eucaristia

és una llum o una flor?

 

Si és alguna llum divina

veuríeu son raig hermós;

si és una flor de la Glòria

ne sentiríeu l'olor.

Doncs, què hi fa

quan ha entrat en lo cor teu?

Hermoseja la teva ànima

amb l'hermosura de Déu.